• Uspavljivanje djeteta

    Uspavljivanje djeteta0

    Kako najbolje i najlakše uspavati bebu i pritom izbjeći ljutnju, suze i gubljenje zadnjih atoma snage?   ako se ljudima često čini kako bebe po cijele dane spavaju, baš onda kada je vrijeme za uspavljivanje bebe osjete najveću potrebu zabavom i ludiranjem po kući. Kako najbolje i najlakše uspavati bebu i pritom izbjeći ljutnju, suze

    PROČITAJ VIŠE